ÅPENT I DAG: 10-19

Ved å ta miljøbevisste valg i hverdagen, tar vi alle ett steg nærmere en litt grønnere verden. For å hjelpe deg på veien, har du her en oversikt over hvordan du kan sortere miljøvennlig på ditt Alti-senter. 

kvinne som panter flaske i panteautomat

Pant flasker og bokser

Kan leveres hos Extra

For hver flaske du panter, bidrar du til en stor gevinst for miljøet. I panteautomater kan du donere panten til Røde Kors, og samtidig være med i pantelotteriet. 

Visste du at dersom du panter én halvlitersflaske, så sparer du nok energi til å fulllade mobilen 70 ganger? Eller at dersom du panter to, så sparer du nok energi til å høre på musikk fra mobilen i 40 døgn i strekk? Les mer om miljøeffekten på infinitum.no.

Alle flasker og bokser med pant kan du pante i panteautomaten hos Extra.

barn som samler tomme batteri i glasskrukke

Småelektrisk, lyspærer og batterier

Kan leveres hos Extra

Visste du at batterier ikke skal kastes i restavfall grunnet brannrisiko i avfallsbeholdere, under avfallstransport og på gjenvinningsanlegg? Derfor er det viktig å levere brukte batterier til gjenvinning.

Hos Extra kan du levere inn både småelektrisk, lyspærer og batterier som ikke virker lenger. Dersom det er store mengder du skal levere, kan det være lurt å ta en telefon til butikken på forhånd. 

Husk at det kan være noe restenergi igjen i batteriene, så teip polene på batteriene før du leverer dem.

Elektronikk

Kan leveres hos Extra

Mange av oss har en brukt elektronikk vi ikke bruker lenger. Elektriske produkter inneholder miljøskadelige stoffer og skal ikke kastes sammen med annet avfall. Extra tar gratis imot produkter av samme kategori som de selger, uavhengig av merke og hvor produktet er kjøpt.

medisiner/piller som ligger på grønt blad

Legemidler

Kan leveres hos Boots Apotek

Apoteket tar imot gamle legemidler og legemidler som ikke skal brukes. 

Medisiner er potensielt miljøfarlig avfall, så apoteket sorterer dem og sørger for at de blir forsvarlig destruert, slik at det ikke kan føre til skader på natur, mennesker eller dyr. Visste du at medisin som ikke kastes forsvarlig blant annet kan føre til utvikling av resistente bakterier? Noen legemidler sendes til forbrenning, mens andre behandles som spesialavfall.

Apotekprodukter som ikke er legemidler, for eksempel kuldekrem, saltvann og lignende, kan kastes i vanlig husholdningsavfall. Er du usikker, er det bedre å levere produktene til apoteket, eller spørre på apoteket på forhånd så det blir håndtert riktig.

handlenett som henger på dør

Plastpose, papirpose eller handlenett?

Det tar lang tid å bryte ned plast i naturen - over 10 år. Papir bruker i motsetning maksimalt 5 måneder, så dersom du får valget i butikk - velg gjerne papir.

Hos Cubus, Extra og Princess får du også kjøpt miljøvennlige handlenett som kan brukes igjen og igjen.

Mange av plastposene er laget av resirkulert plast og har god kvalitet, som gjør at de kan benyttes som avfallsposer.

Relaterte artikler