Altiett - et mer miljøvennlig alternativ

Et sentergavekort fra Alti er godt for både samvittigheten og miljøet.

Hvorfor er våre gavekort et miljøvennlig alternativ?

Gir du bort et sentergavekort fra Alti, er du forsikret om at mottakeren kommer til å bruke det på noe de vil. Slik unngår du å unødig belaste miljøet ved å kjøpe noe som blir gjemt bort i et skap eller kastet. Selve gavekortet kan etter bruk sorteres som plastavfall. 

Altiett gavekortet er samtidig med å støtter opp om den lokale handelen, som i gjengjeld holder liv i lokale arbeidsplasser og samlingssteder!