Skattefri firmagave

Gavekort som gave er skattefritt Altiett gavekort faller inn under Skattelovens §5-15 om skattefri arbeidsinntekt. Dette vil si at de ansatte ikke trenger å skatte når de får gavekort i julegave fra arbeidsgiver.

Gaver i arbeidsforhold

Altiett gavekort er skattemessig gunstig som gave til ansatte.

Mange arbeidsgivere velger å gi gavekort til ansatte i ulike anledninger, da dette faller inn under Skattelovens § 5 – 15 om skattefri arbeidsinntekt når gaven består av annet enn pengebeløp.

Fra Skatteloven:

  • 5-15-1. Gaver i arbeidsforhold 

(1) Gaver fra egen arbeidsgiver til en verdi av inntil 8 000 kroner regnes ikke som skattepliktig inntekt når gaven gis etter minst 20 års tjenestetid i bedriften og består av annet enn pengebeløp. Det samme gjelder når slike gaver gis etter minst 10 års ytterligere tjenestetid.

(2) Jubileums- eller oppmerksomhetsgaver i arbeidsforhold til en verdi av inntil 4 000 kroner per år regnes ikke som skattepliktig inntekt når gaven består av annet enn pengebeløp. Som jubileums- eller oppmerksomhetsgaver regnes gaver i anledning av at

  1. bedriften har bestått i 25 år eller i et antall år som er delelig med 25,
  2. mottakeren gifter seg,
  3. mottakeren fyller 50 år, og deretter hvert tiende år,
  4. mottakeren slutter etter minst 10 år i bedriften eller går av med pensjon.

(3) Gaver i arbeidsforhold til en verdi av inntil 5 000 kroner per år regnes ikke som skattepliktig inntekt når gaven består av annet enn pengebeløp.

(4) Gaver fra egen arbeidsgiver etter foregående ledd er bare skattefrie dersom gaven gis etter en generell ordning. Dersom beløpsgrensene overstiges, er overstigende beløp skattepliktig inntekt. Beløpsgrensene i annet og tredje ledd gjelder samlet for gaver både fra egen arbeidsgiver og tredjeparter.

 

 

Anledning

Maksbeløp

Tjenestetid i minst 20 år og deretter hvert tiende år

8 000,-

Bedriften har bestått i 25 år eller antall år delelig med 25

4 000,-

Arbeidstaker gifter seg

4 000,-

Arbeidstaker fyller 50 år og deretter hvert tiende år

4 000,-

Arbeidstaker slutter etter minimum 10 år i bedriften eller går av med pensjon

4 000,-

Andre gaver (julegaver mv.) i løpet av året

5 000,-